حضور زارعی در بین ز له زدگان به منظور انجام مداخلات روانی اجتماعی

درخواست حذف این مطلب

عملکرد دفتر امور ن و خانواده استانداری کرمانشاه/ بخش ۲۰(مدیریت هیجانات ک ن ز له زده ی کرمانشاه)

معاونت امور ن و خانواده ریاست جمهوری با همکاری نوید صبح این امکان را برای شما فراهم آورده است تا با عملکرد دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کرمانشاه بیشتر آشنا شوید

مدیریت هیجانات ک ن ز له زده ی کرمانشاه با حضور و مدیریت زارعی از تسهیلگران طرح تاب آوری اجتماعی